Referat Fokus generalforsamling den 28. marts 2022

Referat Fokus generalforsamling den 12. oktober 2021

Referat Fokus generalforsamling den 25. august 2020

Referat af Fokus generalforsamling den 21. marts 2019

Invitation til Åbne Atelier Døre i Viborg 9 - 10. juni 2018

Udstilling på Bovbjerg Fyr

8 medlemmer af Kunstnergruppen FOKUS udstiller værker på Bovbjerg Fyr i perioden 3-29. juni 2018. Åben alle dage undtagen mandag i tiden 13-17. Der er fri entré.

Nyhedsbrev marts 2018

Referat Fokus generalforsamling den 22. marts 2018.1

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Malerdag ved Fiskehusene 26. juni 2017

Kulturelt Samråd Skive

Kulturelt Samråd Skive er kommet godt fra start. Bestyrelsen, som konstituerede sig i august måned, er i gang med at skabe sig et overblik over arbejdsopgaver og indsatsområder.

Samrådet skal fungere som et inspirations- og netværksforum, en slags paraply over kulturen i Skive Kommune – og som en vigtig dialog- og høringspartner for Kultur- og Fritidsudvalget. Det er derfor vigtigt, at mange foreninger indenfor kulturområdet melder sig ind i samrådet, så vi kan få et samlet overblik over kulturlivet.

Udgangspunktet for samrådets arbejde er Skive Kommunes kulturpolitik.

Bestyrelsen består af: Formand Charlotte Pedersen (Skive Festival), næstformand Garry Keyes (Ørslev Kloster), Rikke Henriksen (Skive Big Band), Pia Viborg (Temporary), Troels Madsen (Furkunst.dk), Einar Trie (Cirkusfabrikken) og Kaj Fjendbo Jørgensen (Spøttrup Cirklen) og Kristine Nygaard Ledet (Skive Bibliotek). Skive Kommune, Kultur og Fritid, fungerer som sekretariat for samrådet. 

Alle – også ikke-medlemmer – er velkomne til at abonnere på nyhedsbrevet. Send gerne nyhedsbrevet videre til kulturaktører og andre interesserede.

Hvis du ikke ønsker at modtage kommende nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at svare på denne mail, at du gerne vil slettes fra maillisten.

Bliv medlem

I løbet af de første måneder har Kulturelt Samråd Skive allerede fået 39 medlemmer. Men der er plads til mange flere. Se vedlagte oversigt over medlemmer p.t.

Som medlem kan optages ”enhver forening, organisation, sammenslutning eller institution, som arrangerer eller formidler offentlige kulturelle aktiviteter i Skive Kommune eller som er udøvende inden for kulturområdet” (§ 3 i vedtægterne).
Det er gratis at være medlem af samrådet. Indmeldelse sker ved at sende en mail til kultur@skivekommune.dk.

Se vedtægterne HER.

Cafe-netværksmøde 30. januar kl. 19.00

Vil du gerne være kultur-frivillig? Har du en god ide til et samarbejde omkring en event? Eller vil du bare gerne møde andre kulturaktører og kulturinteresserede og måske få dig et godt netværk?
På cafe-netværksmødet vil bestyrelsen give en kort status på samrådets arbejdsopgaver og indsatsområder. Deltagerne har mulighed for at byde ind med forslag til udvalg og netværksgrupper. Herefter netværk, sparring og evt. nedsættelse af nye udvalg og arbejdsgrupper. Der serveres kaffe, øl/vand undervejs.